Digital

Digital

Nieuws

Rotterdam werkt volgens KING-standaard

De gemeente Rotterdam heeft haar documentmanagementsysteem Opentext eDocs (vroeger Hummingbird) zodanig vernieuwd dat het voldoet aan de landelijke standaard voor procesgericht werken en zakelijke dienstverlening van het Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten (King). Het bedrijf One Fox uit Utrecht realiseerde de vernieuwing. Rotterdam is nu in staat haar procesapplicaties op uniforme wijze aan te sluiten op eDocs.

Een woordvoerder tegen Computable: “Zo kan de gemeente een compleet en actueel beeld van de zaak en bijbehorende documenten digitaal beschikbaar stellen voor burgers en bedrijven.’

Overigens gaat Rotterdam nog verder dan wat KING voorschrijft: de nieuwe inrichting ondersteunt ook digitaal archiveren ofwel recordmanagement: “Informatie uit procesapplicaties kan daardoor direct digitaal worden beheerd, gearchiveerd en er wordt voldaan aan de archiefwet.”

De nieuwe oplossing is succesvol getest. Ook is een draaiboek opgesteld dat beschijft welke stappen een proceseigenaar moet nemen om zijn applicatie succesvol aan te sluiten op eDocs.

Bron: Computable mei 2014