Digital

Digital

Nieuws

Herrie blokkeert Het Nieuwe Werken

FMM, het vakblad voor facility managers, schrijft dat ruim de helft van de Nederlandse bedrijven bezig met het invoeren van Het Nieuwe Werken. Daarbij is veel aandacht voor zelf bepalen van werkplek en werktijden. Het wordt mogelijk gemaakt altijd en overal de belangrijke informatie en documenten te benaderen. Werkplekken op kantoor zijn aan te passen naar de wensen van de toevallige gebruiker. En er komen kantoortuinen die ervoor zorgen dat de samenwerking vlotter verloopt.

Bij dit alles is er te weinig aandacht voor “de kritische succesfactor van HNW: een goede akoestiek”. Dat schrijft FMM.

Als de akoestiek in de kantoortuin niet goed is, worden telefoongesprekken, vergaderingen of achtergrondmuziek al snel als hinderlijk ervaren. Een groot deel van de kantoorwerkers noemt lawaai als meest hinderlijke ervaring met het nieuwe werken…. de gevolgen: “concentratieproblemen, stress en slaapproblemen met een hoger ziekteverzuim”.

De wanden die vroeger de werkplekken van elkaar scheidden, hadden ook als functie om allerlei geluid te absorberen. Met de introductie van Het Nieuwe Werken zijn ze gesloopt. Dat kan niet ongestraft, heeft FMM onderzocht: “Deze materialen zorgden onder andere voor privacy en een goede spraakverstaanbaarheid. Doordat er relatief gezien minder absorberend materiaal aanwezig is in een kantoortuin zullen de materialen die aanwezig zijn volledig benut moeten worden. Plafonds en wanden moeten extra absorberend worden gemaakt.”

Alleen dan kan een bedrijf “een ideale werksituatie binnen een open kantoorstructuur” realiseren. Er blijft dus werk aan de winkel.

Bron: fmm.nl juni 2014