Digital

Digital

Nieuws

Digitale gemeente is niet sneller

De afhandeling van vragen en verzoeken van burgers aan hun gemeente blijft traag verlopen. In veel gevallen komt er helemaal nooit antwoord uit het gemeentehuis. Digitalisering en de mogelijkheid om via contactformulieren op internet verzoeken in te dienen, hebben niet geleid tot verbeteringen. Alleen burgers die zelf naar een fysiek loket gaan of de telefoon pakken, hebben de garantie dat hun verzoek, klacht of melding binnen de gewenste tijd wordt afgehandeld. Dat schrijft Metro in een voorpagina-artikel met de titel ‘Antwoord blijft uit na mails aan gemeenten’.

De bevindingen van Metro zijn gebaseerd op een onderzoek van de Consumentenbond onder de gemeentelijke ombudsmannen in Nederland. Bij die ombudsmannen komen de klachten over gemeentelijke dienstverlening binnen. Een opmerkelijk citaat:
“De overgang naar digitale contactformulieren en e-mail blijkt een belangrijke rol te spelen bij de lange wachttijd. Waarom een reactie op zich laat wachten is vaak niet duidelijk.”
Zo’n bevinding is een vervolgonderzoek waard.

Overigens blijkt ook de levering van gemeentelijke producten vaak niet tijdig te gebeuren.

Bron: Metro 3 juni 2014