Digital

Digital

Nieuws

In het wilde weg digitaal zoeken naar bewijs mag niet

Het is niet toegestaan zomaar beslag te laten leggen op een serie digitale documenten om in die documenten op zoek te gaan naar bewijslast op basis van bepaalde steekwoorden. Dat heeft de rechtbank in Zwolle, Overijssel bepaald in een civiele zaak.
De rechtbank noemt deze zogenaamde ‘sleepnetmethode’ te ruim. Wie beslag legt op documenten, moet duidelijk maken welke documenten hij zoekt en mag geen bewijs zoeken in digitale documenten door het invoeren van zoektermen in Google. De kantonrechter in Overijssel deed zijn uitspraak in een zaak tussen twee bedrijven gewikkeld in overnamegesprekken die beslag wilden laten leggen op alle digitale bestanden van een persoon. Het maakte hen niet uit waar die documenten zich bevonden: op een pc, usb-stick, server, CD, DVD, DAT-tape of smartphone. Het doel van de bedrijven was alle documenten te laten doorzoeken door een forensisch IT-specialist van DigiJuris op tien steekwoorden.

Onderbouwing van de uitspraak: “Een bewijsbeslag is een ingrijpend dwangmiddel waardoor onder omstandigheden aan de wederpartij aanzienlijke hinder of schade kan worden toegebracht. Het beslag mag slechts worden gelegd op de in het verzoekschrift genoemde bescheiden. De beschrijving in het verzoekschrift moet precies zijn omdat de beslaglegging niet mag ontaarden in een fishing expedition. Maar in dit geval kunnen de bedrijven dus kennelijk pas na die doorzoeking en dus pas na kennisneming van de inhoud van die documenten aanwijzen van welke bepaalde bescheiden zij inzage, afschrift of uittreksel wil vorderen.”

Dat is oprekken van wet- en regelgeving en daarmee onwettig.

Bron: Webwereld mei 2014