Digital

Digital

Nieuws

Eindelijk zaakgericht werken in strafzaken?

De papieren stukkenstroom in het strafproces is immens. En is al jaren een doorn in het oog van velen. Toch lukt het maar niet structureel de stap te maken naar digitaal werken in die keten. Daarom heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel gemaakt voor de realisatie van een volledig elektronisch werkproces in de strafrechtsketen. De ministerraad staat er al achter. Dat meldt rijksoverheid.nl.

Het wetsvoorstel noemt allerlei voordelen van digitalisering: dossiers komen sneller beschikbaar, het aantal administratieve handelingen neemt af en voortgang en verloop van strafzaken zijn beter te volgen. Dat zorgt voor meer kwaliteit en snelheid in de zaakafhandeling.

Het wetsvoorstel voorziet in elektronische uitwisseling van processtukken tussen de ketenpartners - Openbaar Ministerie, de rechtspraak en de partners in de tenuitvoerlegging – vanaf 2016. Vanaf dat jaar moeten ook de voorzieningen beschikbaar zijn voor elektronische uitwisseling van processtukken door Openbaar Ministerie en rechtspraak met de burger en de advocatuur. Het wetsvoorstel formaliseert de stapsgewijze overgang van papieren naar elektronische processtukken.

Overigens wordt elektronische uitwisseling vanaf 2016 ‘slechts’ de norm, de burger die nog papieren stukken wil opsturen is niet meteen rechtenloos.

Belangrijkste uitdaging bij elektronische uitwisseling van stukken is dat altijd moet kunnen worden vastgesteld van wie het stuk afkomstig is en of het authentiek en betrouwbaar is. Het wetsvoorstel geeft daarvoor regels. In elk geval is het verplicht een beveiligd webportaal te gebruiken en, als ondertekening nodig is, een elektronische handtekening die voldoende betrouwbaar is.

Het wetsvoorstel wordt binnenkort voor advies naar de Raad van State verzonden. De tekst van het advies en van het wetsvoorstel worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: rijksoverheid.nl mei 2014