Digital

Digital

Nieuws

Fuseren betekent in ICT investeren

Groesbeek, Millingen en Ubbergen zullen op 1 januari 2015 fuseren. Bij de voorbereidingen van die fusie moeten ze veel meer investeren in ICT dan begroot, meldt Digitaal bestuur. De gemeentesecretaris van Groesbeek had het eigenlijk al verwacht.

De totale fusiekosten bedragen ongeveer vier miljoen euro. De kosten voor ICT zijn liefst acht ton meer dan begroot, onder andere vanwege een eenmalige digitaliseringsslag in het kader van de overdracht van de Wabo-taken naar de omgevingsdienst.

Gemeentesecretaris Wiljan Looijen van Groesbeek, tevens toekomstige algemeen directeur van de nieuwe gemeente, schrikt niet van dat bedrag: “We hebben aan het begin van dit traject een werkbudget van 500.000 euro gevraagd om aan de slag te kunnen gaan met de ICT. Dat was niet al te hoog, omdat we al een tijdlang samenwerken op dit gebied en er al het nodige geharmoniseerd was.”

Na enige tijd bleken extra investeringen nodig. De gemeenten hebben weliswaar dezelfde applicaties in huis, maar moeten de inrichting daarvan nog harmoniseren. Ook is er enige tijd sprake van oude en nieuwe systemen die naast elkaar draaien, waarvoor extra opslag en servercapaciteit vereist is. Ook zijn de gemeenten nog bezig de systemen voor basisregistraties, belastingen en sociale dienst in elkaar te schuiven. Looijen: “Voor een deel zijn het investeringen die we sowieso hadden moeten doen.”

Looijen verwacht dat op 1 januari 2015 de ICT volledig op orde is.

Bron: Digitaal bestuur april 2014