Digital

Digital

Nieuws

Digitaal loket en telefoon winnen het van fysieke balie

Steeds minder burgers bezoeken de Rotterdamse stadskantoren, steeds meer maken gebruik van de digitale mogelijkheden. Dat stelt de gemeente Rotterdam in haar burgerjaarverslag vast. Rotterdam.nl mocht zich in 2013 verheugen in 5,2 miljoen bezoeken, het digitale burgerloket kende 1.770.000 bezoekers, vier keer zoveel als in 2010. Een groei waar ieder bedrijf jaloers op is!

Tegelijkertijd liep het bezoek aan de gemeentelijke balies met de helft terug.
Dat is overigens niet alleen aan het digitale loket te danken. Ook het Rotterdamse telefoonnummer ‘14010’ kende met 1,1 miljoen bellers in 2013 een groei van 25 procent vergeleken met 2012.

De aantallen antwoorden die de gemeente Rotterdam aan burgers geeft via de sociale media steekt daar schril bij af: slechts 1000 in het afgelopen jaar.

Welk kanaal de Rotterdamse burger ook kiest, een snel antwoord is nog steeds afhankelijk van mensen. Liefst een kwart van de vastgelegde 20.377 publieksreacties is niet binnen de servicenorm van vier weken afgehandeld. Maarrrrrr… dat is wel een stuk beter dan 2012, toen nog meer dan tachtig procent van de antwoorden te laat kwam.
Oorzaak, volgens de gemeente: de geregistreerde reacties zijn altijd complexe vragen en klachten die veel menselijke inzet vragen.

Bron: Digitaal bestuur april 2014