Digital

Digital

Nieuws

PostNL: cloud zorgt voor verbinding

Willem-Jan van Tongeren, manager Business Requirements bij PostNL, geeft een interview aan Computerworld en vertelt daarin de achtergronden en gevolgen van de vooruitstrevende keuze die zijn bedrijf heeft gemaakt: volledig overstappen naar de cloud.

De achtergrond: “PostNL wil een lean-and-mean organisatie worden. Dat vraagt om een IT-afdeling die flexibel op bedrijfsdoelstellingen in kan spelen.”

De weg ernaartoe: “Het is een echte ontdekkingstocht. De einddoelstelling is helder maar hoe we daar gaan komen is dat niet altijd. Tegen dingen aanlopen en daar oplossingen voor zoeken is een mooi en boeiend proces.”

De gevolgen zijn divers. Niet langer laat PostNL voor de business oplossingen op maat maken. Het werkt nu andersom: in samenwerking met de business wordt bepaald op welke manier bestaande (cloud)oplossingen van externe partners in te voeren zijn.
Om dat proces te realiseren, zet PostNL veelzijdige applicatieconsultants in die in staat zijn “om verschillende partijen te verbinden en zo optimaal samen te werken.” Zulke consultants zijn schaars.

De overstap naar de cloud betekent ook: afstappen van maatwerk en kiezen voor SaaS-oplossingen. Willem-Jan van Tongeren: “Je gaat meer dan voorheen met een leverancier aan de slag om dingen gerealiseerd te krijgen. Ik heb het dan ook liever niet over leveranciers. Wij werken samen in strategische partnerships. Dat maakt ons een onderdeel van de keten.”

Zoveel veranderingen maken van de applicatieconsultants eigenlijk verandermanagers, vindt Van Tongeren: “Ze zorgen dat het systeem aan wijzigende omstandigheden wordt aangepast en dat het op een goede manier wordt geïmplementeerd. Voor ‘changes and releases’ doen ze dat zelf. Bij grotere projecten brengen zij kennis van veranderde applicaties en business-processen bij de projectleider in.”

Het belangrijkste gevolg van de nieuwe manier van werken is dat er veel meer samenwerking nodig is. Iedereen binnen PostNL begrijpt dat. En juist dat levert veel onderling begrip tussen de verschillende afdelingen op: “Ik zie dat de verschillende projecten binnen PostNL zorgen voor hechte teams die de hele business overspannen. Dat is de kracht van verbinden. Als je dat goed doet, verhoog je de kans op succes en haal je de scheiding tussen IT en de business weg.”

Bron: Computerworld april 2014