Digital

Digital

Nieuws

Open overheid is innovatiever en efficiënter

De Algemene Rekenkamer heeft een rapport opgesteld over de omgang met open data door de overheid. Open data zijn “geautomatiseerd herbruikbare gegevens zonder financiële of juridische beperkingen”. Het rapport is, uiteraard, kritisch.
De overheid, vindt de Rekenkamer, noemt het aanbieden van open data wel steeds als norm, maar handelt daar in de praktijk veelal niet naar. Het gaat wel goed met voor de hand liggende gegevens als geografische data, openbaarvervoerstijden, wetgeving en begrotingscijfers. Maar de overheid geeft weinig gegevens actief vrij die inzicht bieden in uitgaven en resultaten van het beleid. Er zijn wel een paar gemeenten die dat doen, middels het zogeheten OpenSpending-initiatief, maar het Rijk laat het volkomen achterwege.

De eerste stap die bijvoorbeeld ministeries kunnen zetten is inzicht verwerven in de gegevens die onder een open-dataregime gebracht zouden kunnen worden. De Rekenkamer ziet daarbij een actieve rol weggelegd voor CIO’s (chief information officers). Daarnaast zou de overheid moeten investeren in meer actieve openbaarmaking van gegevens en het wegnemen van belemmeringen (kosten) voor hergebruik.

Een woordvoerder van de Rekenkamer: “De overheid moet méér het voortouw nemen in het actief digitaal beschikbaar stellen van data waar zij over beschikt, zodat vrij beschikbaar komt wat de overheid weet en tevens het inzicht in de besteding van belastinggeld en de daarmee geboekte resultaten flink kan toenemen. Hergebruik, ook door allerlei data te combineren, biedt burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven kansen en stimuleert de overheid om te innoveren en efficiënter te werken.”

Bron: Binnenlands bestuur maart 2014