Digital

Digital

Nieuws

Belgische regering bevordert digitalisering door op ICT-kosten te besparen

De Belgische staatssecretaris voor Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert is van plan de versnippering van ICT-middelen binnen de overheid teniet te doen en tegelijk de verdere digitalisering van de overheid te bevorderen. Zijn plan heeft al 4 miljoen euro aan ‘quick wins’ opgeleverd, de totale besparing moet rond de 20 miljoen euro uitkomen.

De staatssecretaris heeft als ambitie geformuleerd om “via een verdere digitalisering zowel de interne werking van de overheidsdiensten als de externe dienstverlening te optimaliseren”. Die ambitie blijft in stand, zegt hij, want “we blijven inzetten op ICT, maar we gaan verstandiger om met de beschikbare middelen. Door te verregaande versnippering over de diensten en niet altijd even efficiënte manieren van werken, worden onnodige kosten gemaakt. Daarin gaan we nu snoeien.”

Ferme taal. De beoogde besparingen vindt hij dan ook in vermindering van licentiekosten, versimpeling van contracten met ICT-consultants en het inrichten van een overheidscloud.

Bron: Knack.be 28 maart 2014