Digital

Digital

Nieuws

Digitaal samenwerken in ketens… het kan!

ICT-beheerorganisatie Logius heeft een boek laten uitgeven. Het heet ‘De keten uitgedaagd. Besturen en verantwoorden in een wereld vol ICT’. Het is geen roman, maar een boek dat een antwoord wil geven op de vraag: hoe zorg je ervoor dat een groot keten-ICT-project bij de overheid een succes wordt?
Het antwoord: denk niet in techniek, standaardiseer genadeloos en breng de juiste mensen die zich aan afspraken weten te houden bij elkaar.

Het boek is gebaseerd op een project dat Logius uitvoerde in samenwerking met de TU Delft, namelijk een project rond SBR. SBR is ‘Standard Business Reporting’, een gestandaardiseerde aanpak voor (financiële) rapportage en verantwoording die in geautomatiseerde vorm veel administratieve inspanningen voorkomt.
Deze methodiek is de basis onder bijvoorbeeld de gestandaardiseerde BTW-aangifte van bedrijven.

Een woordvoerder van Logius: “Dit is een universeel concept voor het werken in informatie-intensieve ketens. Het is slimmer om niet je eigen oplossingen op allerlei terreinen te hebben en te houden.”

Logius noemt ketensamenwerking een zaak van management en organisatie. Het mag niet aan ICT-deskundigen worden overgelaten. “Die deskundigen worden het niet eens over standaardisatievraagstukken.” En juist in ketensamenwerking moet je enorm sturen op standaardisatie, dus op metagegevens, gegevensdefinities en de inrichting van processen.

Uiteraard speelt ICT altijd een rol. Belangrijke succesvoorwaarde is ICT-discipline: “Releasemanagement, de afspraken die je maakt over koppelvlakken die nodig zijn om al die applicaties van al die organisaties met elkaar te laten werken…”

Het boek is erg leerzaam voor gemeenten die vanwege de decentralisaties in allerlei ketenprojecten verzeild raken. De woordvoerder van Logius: “Ik hoop dat ze zich realiseren dat dit niet over techniek gaat maar over hun organisatie. Dat ze de bereidheid hebben om rigoureus te standaardiseren. En dat ze de 80-20-regel kennen: het betere als vijand van het goede.”

Het boek van Logius is gratis hier te downloaden.

Bron: Binnenlands bestuur maart 2014