Digital

Digital

Nieuws

Gemeenten moeten zelf privacyvraagstuk oplossen

De decentralisatie van allerlei taken uit het sociaal domein naar gemeenten leidt tot allerlei privacy-vraagstukken bij de uitwisseling van informatie. Met name vanuit de integrale aanpak op basis van ’1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Met wie mag je wat delen en wanneer? Aanvankelijk was de gedachte dat het Rijk de privacy-voorwaarden zou regelen, maar het lijkt erop dat alle gemeenten zelf aan zet zijn.

Overigens moet er niet een enorm probleem van worden gemaakt, aldus Léon Sonnenschein, voorzitter van de interdepartementale werkgroep privacy in het sociaal domein: “Het gaat niet om alle burgers, maar om drie procent multiprobleemgevallen.” Voor zo’n beperkte groep moet de overheid niet met een zwaar geschut aan richtlijnen komen, vindt Sonnenschein. Gemeenten krijgen volop vrijheid, het Rijk zal zich beperken tot ‘enige richting geven aan de praktijk’. De Wet bescherming persoonsgegevens blijft leidend.

Verder is al een en ander vastgelegd in de ‘Beleidsvisie gegevensdeling en privacy in het sociaal domein’. Waar nodig krijgen gemeenten praktische hulp bij het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen binnen de kaders van de bestaande privacyregels.

Deze lichte aanpak komt nauwelijks tegemoet aan aanbevelingen uit de Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD, 2013). Die aanbevelingen richtten zich juist op ferme en duidelijke richtlijnen vanuit het Rijk.

Bron: Binnenlands bestuur maart 2014