Digital

Digital

Nieuws

Informatie in Oirschot: klikken of lineair?

De gemeente Oirschot geeft de nieuwe raadsleden een frisse start. Ze krijgen namelijk de beschikking over een digitaal overdrachtsdocument dat hen helpt bij het doorgronden van de gezamenlijke gemeentelijke uitdagingen voor de komende jaren.

Het overdrachtsdossier is te vinden op www.agendavanoirschot.nl. Martijn Groenestein, projectleider voor de Agenda van Oirschot: “We hebben rondgekeken bij andere gemeenten en wel andere overdrachtsdossiers gezien, maar vaak is het iets voor alleen het college en vooral een lijvige opsomming van taken. Dit is specifiek iets voor de raad.”

De site besteedt aandacht aan allerlei bekende en minder bekende thema’s, zoals daar zijn decentralisatie, ‘biobased economy’ en bereikbaarheid. Het wordt de raadsleden lekker gemakkelijk gemaakt: ze krijgen een globaal overzicht en waar ze de diepte in willen, kunnen ze klikken. Daarbij is veel aandacht besteed aan de raakvlakken tussen de thema’s. Al klikkend maakt een nieuw raadslid een rondgang door de hele site en raakt zo snel en volledig op de hoogte.

De ambtenaren van Oirschot die de site hebben gemaakt, zijn elke politieke stellingname uit de weg gegaan. De Agenda van Oirschot moet een ‘levend document’ worden ‘waarin over enige tijd wellicht de politieke keuzes van het nieuwe college een rol zullen spelen’.

In Oirschot vergadert de raad met een tablet. Dus moest de Agenda geschikt zijn voor tablets. Dat is gelukt. Overigens is er ook een versie in pdf. Dat is niet echt innovatief, geeft de projectleider toe, “maar na wat twijfelen realiseerden de bedenkers zich dat er nu eenmaal mensen zijn die graag op die lineaire manier de materie tot zich nemen”.

Bron: Binnenlands bestuur maart 2014