Digital

Digital

Nieuws

Een gratis systeem aanbesteden: het kan!

Enschede heeft samen met zes andere Overijsselse gemeenten het ICT-systeem voor het integraal uitvoeren van decentalisatietaken aanbesteed onder de voorwaarde dat het kostenloos moet worden ontwikkeld, in samenwerking met de gemeenten. De animo onder de marktpartijen was groot.

De gemeenten waarmee Enschede samenwerkt zijn Apeldoorn, Rijssen-Holten, Zwolle, Losser en Noaberkracht (een samenwerkingsverband van Dinkelland en Tubbergen). Enschede zelf heeft een naam hoog te houden als moderne ICT-gemeente, want het is één van de Living Labs voor experimenten in de ICT-aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein.

De huidige aanbesteding geldt als eigenzinnig. Het uitgangspunt is dat de gecombineerde kennis van de zeven gemeenten en de leverancier zal leiden tot een praktisch product zonder ontwikkelkosten, waarna de leverancier het wel op de markt mag brengen voor andere gemeenten.

Frank Herik, projectleider Realisatie Informatievoorziening Sociaal Domein in Enschede: “We willen cocreatie. Dan kom je aanbestedingstechnisch rare dingen tegen. Het gaat om waarde maar niet om geld. Dat past niet echt in de regels.”

Uiteindelijk is de aanbesteding in tweeën gesplitst: eentje voor de ontwikkelperiode en eentje voor de gebruiksperiode. Voor die laatste zullen de zeven gemeenten wel betalen.

Twaalf leveranciers toonden interesse. Topicus won de aanbesteding en wil voor 1 juli een prototype klaar hebben voor een pilot. Eind 2014 moet de boel in productie.

Het systeem zal bestaan uit vier modules die herkenbaar zijn voor alle Nederlandse gemeenten. Een frontofficemodule voor de eerste beoordeling, een casemanagementmodule om het principe ‘één gezin, één plan’ te ondersteunen, een arrangementenmodule voor alle producten en diensten en een verantwoordingsmodule voor de rapportages.

Bron: Digitaal bestuur maart 2014