Digital

Digital

Nieuws

Ieder document kan vertrouwelijk zijn

Louis van der Kallen, gemeenteraadslid in Bergen op Zoom, citeerde uit een gemeentelijk document over dreigende verliezen bij grondexploitaties. Er stond geen ‘vertrouwelijk’ op het document, maar Van der Kallen had (als ervaren raadslid) moeten weten dat de inhoud vertrouwelijk was. Dat stelde het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch al eerder vast. De Hoge Raad heeft die uitspraak onlangs bevestigd. Van der Kallen moet een boete betalen.

Dat vindt hij het ergste niet. Het ergste: “Dit betekent dat een raadslid te allen tijde risico’s loopt als hij zijn controlerende taak oppakt en in het openbaar citeert uit stukken, ook als daar geen “vertrouwelijk” op staat. Mijn advies aan ieder raadslid is dan ook: bezint eer ge begint. Een raadslid dat twijfelt over het blootleggen van heikele zaken, zal zich voortaan wel twee keer moeten bedenken nu een strafblad dreigt. En colleges kunnen door dit vonnis gemotiveerd worden zaken geheim te verklaren. Als een stuk zonder “geheim” erop al tot een veroordeling kan leiden, dan vormen stukken mét dat stempel helemaal een niet te nemen horde. Het openbaar bestuur wordt er niet transparanter op.’

Van der Kallen overweegt naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.

Bron: VNG Magazine maart 2014