Digital

Digital

Nieuws

Archief 2020 levert eerste producten

Het innovatieprogramma Archief 2020 heeft enkele concrete producten opgeleverd. Allereerst een website. En nu ook een Handreiking vervanging archiefbescheiden. Die handreiking beschrijft de werkwijze rond vervanging zoals die gangbaar is geworden vanaf 1 januari 2013. Sinds die dag mogen overheden zelf beslissen of ze originele archiefstukken vervangen door digitale reproducties. Uiteraard moeten ze dan wel aan een aantal regels en voorwaarden voldoen. Die regels en voorwaarden worden uitgelegd in de Handreiking.

Martin Berendse, algemene rijksarchivaris, stelt tevreden vast dat de Handreiking “zorgdragers en proceseigenaren handvatten biedt om hun eigen rol in de informatieketen goed in te vullen. Een goed vervangingsproces is cruciaal voor goede digitale archivering. En dat is op haar beurt een essentiële bouwsteen voor een transparante en betrouwbare overheid.”

Het innovatieprogramma Archief 2020 is een samenwerkingsverband van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, provincies, gemeenten en waterschappen. Het wil de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie op de agenda te zetten van alle overheden en tegelijkertijd archiefdiensten stimuleren om na te denken over hun eigen rol in een digitale samenleving.

De Handreiking Vervanging Archiefbescheiden is hier te vinden.

Bron: e-overheid.nl februari 2014