Digital

Digital

Nieuws

Oude systemen kosten Belastingdienst kapitalen

De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst werkt met een oud toeslagensysteem dat stamt uit de jaren negentig. Lekker goedkoop om nooit je software te actualiseren, zou je denken. Maar de praktijk is anders. Wekelijks betaalt de Belastingdienst zo’n half miljoen euro aan inhuur van uitzendkrachten om het computersysteem aan de praat te houden. Dat meldt Computable. De dure en arbeidsintensieve situatie is twee jaren geleden ontstaan toen de Belastingdienst het traject startte om van vier toeslagsystemen één te maken. De migratie verloopt moeizaam en dus is het onmogelijk zonder continue handmatige correcties toeslagen uit te keren.

De inzet van de uitzendkrachten was oorspronkelijk bedoeld tot de zomer van 2012, maar ze zitten er nog. De Belastingdienst deelt zelfs mee dat de afdeling een permanent karakter heeft gekregen. Een woordvoerder: “De afdeling zal blijven omdat handmatig toezicht noodzakelijk zal blijven. Ook met het nieuwe systeem.”

De nieuwe staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, moet orde op zaken stellen bij de Belastingdienst, ook op ICT-gebied. De ‘afdeling handmatige correcties’ opheffen is een van zijn doelstellingen.

Bron: Computable februari 2014