Digital

Digital

Nieuws

DEN start ontwikkeling keurmerk erfgoedsoftware

DEN Kenniscentrum Digitaal Erfgoed heeft de aftrap gedaan voor het project Keurmerk Erfgoedsoftware. Het project moet leiden tot de ontwikkeling van een keurmerk om erfgoedsoftware objectief te beoordelen. Het ministerie van OC&W subsidieert het project. Het keurmerk wordt in brede samenspraak met de erfgoedsector en de softwareleveranciers vastgesteld.

Binnen de scope van het keurmerk, bedoeld voor zg. collectiemanagementsoftware, vallen de ondersteuning van informatiestandaarden en de opzet, het gebruik en de levering van de software. Het keurmerk zal vergezeld gaan van een keuringsprocedure en een businessmodel. Dat laatste op basis van het uitgangspunt dat het keurmerk zichzelf zal moeten kunnen bedruipen.

Het project start met een marktverkenning die in elk geval de vraag zal beantwoorden of erfgoedinstellingen (vraag) en leveranciers (aanbod) behoefte hebben aan het keurmerk.

Bron: DEN januari 2014