Digital

Digital

Nieuws

Openbaar ministerie digitaliseert beroep tegen verkeersboete

De Telegraaf, krant voor de automobilist, besteedt zelden aandacht aan digitalisering, maar het nieuws dat je vanaf nu je verkeersboete via de computer kunt aanvechten, haalt de voorpagina.

Niet alleen digitaal beroep is mogelijk, liefhebbers kunnen ook gratis de flitsfoto van hun overtreding bekijken. Dat vertelt Herman Bolhaar, voorzitter van het college van procureurs-generaal bij het Openbaar Ministerie, trots aan het dagblad: “Met deze nieuwe methode van in beroep gaan bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie wordt een heleboel administratieve rompslomp overbodig en weten weggebruikers sneller of hun bezwaar kans maakt. In het verleden duurde dat soms een paar maanden, dat wordt nu al verkort tot weken.”

Bolhaar deelt verder mee dat het Openbaar Ministerie klaar is voor de toekomst en de dienstverlening aan het publiek steeds verder verbetert met een digitaal loket waar de burger ‘zijn recht kan halen’. Uiteindelijke doelstelling: volledige digitalisering van de dienstverlening.

Overigens tempert Bolhaar bepaalde verwachtingen bij het lezerspubliek van De Telegraaf: digitalisering maakt de kans op kwijtschelding van de boete niet groter.

Bron: De Telegraaf januari 2014