Digital

Digital

Nieuws

De digitale klok terugdraaien is geen optie

SD Workx heeft een ‘werknemersondervraging’ gedaan in Vlaanderen en daaruit blijkt dat slechts één op de drie Vlaamse werknemers op zijn werk toegang heeft tot de sociale media. Dagblad De Standaard vindt het maar raar, vooral omdat mensen ‘in hun privéleven digitale toepassingen zoals sociale media en online bankieren als normaal zijn gaan beschouwen’.
Een kwart van de Vlaamse werknemers kan zelfs niet e-mailen op kantoor.

Het bedrijfsleven ter plaatse laat wel meer steken vallen. Het digitaliseren van eenvoudige processen als verlofaanvragen of aanmelden voor opleidingen blijft ver achter bij de mogelijkheden. De Vlaamse kantoorarbeiders merken het zelf ook: meer dan de helft van hen zou de loonstrook graag digitaal ontvangen, maar nog geen kwart van de bedrijven heeft dit geregeld.

Waarom niet? Bedrijven klagen over hoge kosten voor en ingewikkelde regelgeving rond digitaliseren. Pas als bedrijven merken dat medewerkers digitaal werken ook beschouwen als een vorm van dienstverlening, maken ze de stap.

De Standaard is vrij streng en rechtlijnig: “Vermits werknemers steeds flexibeler willen werken en de juiste tools daarvoor beschikbaar zouden moeten zijn, is een verdere digitalisering van de werkomgeving onontbeerlijk. Elke werkdag de digitale klok enkele jaren terugdraaien is dan ook simpelweg geen optie.”

Bron: Standaard.be januari2014