Digital

Digital

Nieuws

Hanzehogeschool zet in op digitalisering

Hanzehogeschool Groningen investeert de komende jaren liefst tien miljoen euro in het vernieuwen van haar ict-omgeving. Het programma dat de hogeschool hiervoor optuigt heet ‘Hanze Innovate’. Een belangrijke component is het vervangen van veel (verouderde) digitale systemen.

De Hanzehogeschool heeft gemerkt dat alles aan het onderwijs digitaler wordt: communicatie, toetsen, studenten inschrijven, documenten delen, leer- werkplekken inrichten en onderzoek uitvoeren. Daarom wil zij gebruik gaan maken van de steeds betere mogelijkheden van digitaal onderwijs.

De student staat centraal bij de Hanzehogeschool. En juist die student wil profiteren van de flexibiliteit die digitalisering biedt. Daardoor wordt de rol van docenten bij de Hanzehogeschool anders. Collegestof, literatuur en toetsen zijn steeds vaker digitaal beschikbaar. De docenten kunnen meer tijd besteden aan de vragen van studenten en aan verdieping van de stof.

De Hanzehogeschool is al met een aantal pilots op digitaal terrein gestart, onder meer voor de inrichting van een nieuwe samenwerkingsomgeving en het digitaal beschikbaar maken van hoor- en flitscolleges. De digitale leer- en werkplek komt er ook aan en in april 2014 krijgt digitaal toetsen een zwieper voorwaarts.
Zeer ambitieus allemaal. En één ding vergeet de hogeschool zeker niet: de docenten krijgen uitgebreid training in het digitaal onderwijs.

Bron: Computable januari 2014