Digital

Digital

Nieuws

KING-convenant steeds completer

In 2012 sloten ICT-leveranciers, gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en KING al een convenant over ICT-standaarden. Dat convenant is onlangs uitgebreid met standaarden over proces- en ICT-integratie. Die standaarden hebben betrekking op de thema’s Toegankelijkheid (webrichtlijnen), Betalen en Invorderen Services en Documentcreatie Services.

De uitbreiding van de standaard Toegankelijkheid beschouwen alle partijen als de start van een samenwerking tussen overheid en leveranciers om te komen tot een volledig toegankelijke digitale overheid. Vanaf nu zijn er ook heldere afspraken over wanneer webdiensten en -applicaties voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen. Er komt voldoende ondersteuning voor overheidsorganisaties bij het blijven voldoen aan deze standaard en bij het afleggen van verantwoording over de toepassing ervan.

De standaar Betalen en invorderen moet vooral gemeenten helpen te komen tot een uniforme manier van gegevensuitwisseling bij invorderingen.

Tenslotte zijn ook duidelijke afspraken gemaakt over de koppelingen tussen sjabloondocumenten en documentsystemen. Het documentcreatieproces moet aansluiten op Zaakgericht werken binnen de gemeente en zorgen voor gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen taakspecifieke (backoffice-)applicaties, de sjabloongenerator en het documentmanagementsysteem.

Bron: e-overheid januari 2014