Digital

Digital

Nieuws

Kosten ICT-project Defensie rijzen de pan uit

De rijksoverheid slaagt er nog steeds niet in de kosten van ICT-projecten te beheersen. De Algemene Rekenkamer heeft in januari berekend dat het ict-programma Speer (Strategic process and enabled reengineering) van het ministerie van Defensie ongeveer 900 miljoen euro gaat kosten. Dat is twee keer zoveel als de oorspronkelijke inschatting.
En als Defensie niet opschiet met de voortgang van het project, kunnen de kosten nog hoger worden en duurt het nog langer voordat de baten kunnen worden geincasseerd.

Speer is een van de grootste en langdurigste ict-projecten van de rijksoverheid. De aanbesteding begon in 2000 en als alles volgens planning verloopt, kan heel Defensie in 2015 werken met een basisversie ervan. Momenteel zijn enkele onderdelen over.
Het systeem ondersteunt het ministerie bij alle materieel-logistieke activiteiten en is gebaseerd op SAP en levert het ministerie de volgende baten op:

  1. Een effectievere materieel-logistieke ondersteuning van operaties
  2. Het ondersteunen van het nieuwe besturingsmodel
  3. Het realiseren van een besparing van 1030 voltijdseenheden en een vermindering van de exploitatiekosten met tachtig miljoen per jaar
  4. Het verbeteren van de informatievoorziening door sanering van de vele Iegacy-systemen

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert is het niet eens met de berekeningen van de Rekenkamer. Volgens haar is het project pas in 2008 gestart, omdat vanaf dat jaar pas het Rapportagemodel voor grote ict-projecten beschikbaar is.

Bron: Computable januari 2014