Digital

Digital

Nieuws

i-NUP heeft opvolger nodig

De basisinfrastructuur voor de elektronische overheid is voor driekwart gereed, maar invoering en gebruik moeten nog met veel inzet worden gestimuleerd. Daarom is een vervolg op i-NUP nodig.
Dat zeggen Rob Evelo (programmamanager i-NUP) en Regina Riemersma (voorzitter Programmaraad Stelsel van Basisregistraties) in een interview met iBestuur magazine.

Een citaat: “De uitdaging was: kom tot implementatie en kom tot gebruik, en doe dat vooral met elkaar in plaats van verzuild en verkokerd. En dat hebben we denk ik met elkaar de afgelopen jaren ook echt gedaan.”

Op de vraag of i-NUP na 2014 een vervolg moet krijgen, is het antwoord: “We moeten gaan nadenken over welke dienstverleningsconcepten we in 2020 willen en dus over wat we na i-NUP gaan doen. De visie Digitaal 2017 gaat over versnelling van de dienstverlening die we vandaag nodig hebben. Maar je moet ook een wenkend perspectief hebben aan de horizon. i-NUP is een succes, en tegelijkertijd moeten we van implementatie naar gebruik naar het verder oogsten, en daar liggen nog heel wat vraagstukken achter. Die moeten we ook met elkaar oppakken, liefst op een abstractieniveau hoger. De ervaringslessen van de afgelopen jaren moeten we blijven gebruiken.”

Bron: e-overheid.nl januari 2014