Digital

Digital

Nieuws

ICT-opdrachtgeverschap valt gemeenten zwaar

Goed opdrachtgeversschap richting ICT-leveranciers blijft een moeilijke opgave voor gemeenten. Dat schrijft Webwereld. In de praktijk blijken de harde eisen die gemeenten vooraf stellen bij de uitvoering boterzacht. Gemeenten zijn “gevangen in een gedoogcultuur”. Dat stelt Kees Groeneveld, relatiemanager bij Operatie NUP, terugblikkend op 2013 vast.

Een bekend voorbeeld. Gemeenten stellen in hun aanbesteding de eis dat nieuwe software hun documentmanagementsysteem moet ondersteunen. Iedere leverancier antwoordt daarop met ‘ja’ en voegt als opmerking toe dat die ondersteuning kan worden ingebouwd als de gemeente dat wil. Met andere woorden: deze ja is eigenlijk een nee.

Gemeenten nemen daarmee meestal genoegen. Groeneveld: “Gemeenten dienen (veel) scherper de antwoorden vanuit leveranciers te analyseren, omdat sommigen wel heel creatief met (be)antwoorden omgaan.”

Gemeenten zelf weten maar al te goed dat ze het moeilijk vinden om (ICT-)leveranciers aan te sturen: uit een onderzoek bleek onlangs dat negen van de tien gemeenten moeite heeft met het ICT-opdrachtgeversschap.

Groeneveld pleit voor heldere prestatieafspraken in plaats van formele eisen: “Samenwerken op basis van heldere meetbare criteria. Elkaar scherp houden, voor tijdens en na de implementatie. Geen genoegen nemen met een antwoord, maar scherp zijn en doorvragen.”

Om dit te ondersteunen stelt KING een platform beschikbaar “waarin criteria zijn opgesteld om te zorgen dat leverancier en gemeente de standaarden kunnen testen”.

Groeneveld besteedt overigens geen aandacht aan het gelukkig groeiende besef (bij overheden) dat zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van standaardsoftware en dat daarmee al bij de aanbesteding rekening moet worden gehouden.

Bron: Webwereld december 2013