Digital

Digital

Nieuws

Ambtenaar 2.0 brodeloos

Het programma Ambtenaar 2.0 raakt zijn financiering kwijt, maar het netwerk Ambtenaar 2.0 gaat door. Dat schrijft Binnenlands bestuur.

Ambtenaar 2.0 ontstond in 2008 op het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Vanaf 2010 betalen de departementen, via de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR), gezamenlijk de kosten. Aan die situatie komt een einde. De ICBR heeft onlangs besloten de financiering van het programma in de loop van 2014 te beëindigen.
Het programma heeft twee medewerkers in dienst, Davied van Berlo en Marie-Louise Borsje. In 2013 werd het onderdeel van De Werkmaatschappij van het ministerie van BZK en kreeg het de opdracht zich als financieel zelfstandig te bewijzen met een businessmodel. Daar slaagde Ambtenaar 2.0 niet in. De ICBR besloot daarop de financiering te staken.

Borsje meldt dat het nétwerk Ambtenaar 2.0 gewoon doorgaat. Het netwerk bestaat uit ongeveer 10.000 ambtenaren die niet alleen digitaal met elkaar in contact staan, maar ook bijeenkomsten organiseert zoals de Ambtenaar2.0-Dag.

Ambtenaar 2.0 heeft een aantal zaken op de ambtelijke agenda’s gezet, zoals Het Nieuwe Werken voor ambtenaren, eigentijdse vormen van samenwerking en de open overheid. Daarnaast publiceerde het een aantal boeken en stond het aan de wieg van Pleio, het platform voor samenwerking en informatieuitwisseling binnen en tussen overheidsorganisaties.

Borsje: “Het besluit om te stoppen met de financiering van het programma Ambtenaar 2.0 roept vragen op over de manier waarop innovatie binnen de overheid en samenwerking tussen overheidslagen nu op de agenda blijft. Met een steeds sneller veranderende samenleving is het belangrijk dat de overheid aansluiting houdt. Met het verdwijnen van Ambtenaar 2.0 verliest de overheid een belangrijke verbinder en pleitbezorger voor vernieuwing.”

Bron: Binnenlands bestuur december 2013