Digital

Digital

Nieuws

Nijmegen toont altijd actuele kaarten

Gebruikers van geodata (geografische kaarten) willen altijd beschikken over de meest actuele gegevens. De Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) helpt daarbij: het is een gezamenlijk digitaal kanaal dat de brondata van verschillende overheden ontsluit. Het Kadaster beheert de PDOK, de gemeente Nijmegen is een gebruiker van het eerste uur.

De gegevens van Nijmegen zijn in te zien in een gemeentelijke kaartviewer (bijvoorbeeld kaart.nijmegen.nl/historie). Je merkt er als gebruiker niets van, maar de kaartviewer haalt de gegevens voor de actuele topografische achtergrondkaart op uit PDOK. Daardoor hoeft de gemeente zelf geen inspanningen meer te doen om te zorgen voor actuele gegevens. De gemeente wil de PDOK in de nabije toekomst ook inzetten om milieugegevens en bestemmingsplangegevens ter beschikking te stellen aan burger en bedrijfsleven. Een woordvoerder: ”PDOK werkt gewoon.”

PDOK is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Kadaster en de ministeries van Infrastructuur & Milieu en van Economische Zaken. Zij realiseerden, geholpen door Geonovum, PDOK in vier jaar tijd. Het webportaal PDOK ontsluit verschillende basisregistraties, zoals de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Topografie (BRT) en daarnaast andere geodatasets als het Nationaal Wegenbestand, de topografische achtergrondkaart en luchtfoto’s.

Overigens is Nijmegen niet de enige die PDOK gebruikt: PDOK is al gekoppeld aan de overheidswebsites Zwemwaterkaart (www.zwemwater.nl) en de kaart van Officiële bekendmakingen (www.overheid.nl/overheidsinformatie/bekendmakingen). Nog wel vrij bescheiden dus, terwijl PDOK een hoop ‘gesleep met geodata’ kan voorkomen. Het is zelfs mogelijk om met PDOK, door slimme relaties te leggen tussen verschillende informatiebronnen, uitkeringsfraude te bestrijden.

Bron: Binnenlands bestuur november 2013