Digital

Digital

Nieuws

Nieuwe wet vergroot openbaarheid bestuur

Burgers en bedrijven kunnen nu al op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) documenten opvragen bij de overheid. Veel overheidsinstanties weten altijd wel een reden te vinden om het verstrekken van deze documenten te weigeren. Dat wordt straks een stuk minder makkelijk als het ligt aan D66 en GroenLinks. Deze partijen hebben een initiatiefwetsvoorstel Wet Open Overheid ingediend. Dat voorstel richt zich op steeds meer actieve openbaarmaking door steeds meer (overheids)instellingen.

De Wet Open Overheid moet de huidige WOB vervangen. Gemeenten, provincies en het Rijk moeten veel beter motiveren waarom zij informatieverzoeken van burgers, bedrijven of journalisten weigeren.

Linda Voortman (GroenLinks): “Informatie van de overheid moet voor burgers een recht zijn, geen gunst zoals nu.”

De nieuwe wet wil dat ook de Eerste en Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer, de Ombudsman en de adviserende tak van de Raad van State zich houden aan de regels voor openbaarmaking. Woningcorporaties en ziekenhuizen blijven voorlopig vrijgesteld, maar een opening om deze semi-publieke instellingen onder de regels te laten vallen biedt de wet zeker wel.

Het kabinet kan zich wel vinden in het voorstel, net als de fracties van PvdA, SP en PVV.

Bron: NRC december 2013