Digital

Digital

Nieuws

Meer ICT-vacatures bij overheid

Yacht, Randstad en Tempo Team hebben het aantal ict-vacatures bij de overheid onderzocht en kwamen tot de conclusie dat het in de maanden juli, augustus, september met bijna twintig procent is gestegen.

“Er is duidelijk sprake van een forse trendbreuk,” zegt Yacht-directeur Dick Koopman. Hij stelt vast dat de groei vooral wordt veroorzaakt door de verplaatsing van activiteiten van centrale naar decentrale overheden, met name in de processen rond AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) en WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). De overheid is verantwoordelijk voor die taken, en op die verantwoordelijkheid moeten de systemen worden ingericht. Zeker nu de burger verwacht te worden bediend via één loket, moeten verschillende systemen worden gekoppeld aan elkaar. Daarvoor zijn veel projectmanagers, developers en testers nodig.
Omdat het juist in die markt van projectmanagers, developers en testers wemelt van ZZP’ers en kleine samenwerkingsverbanden, is de overheid daar aangewezen op externe inhuur.
Koopman: “De overheid werkt duidelijk aan een flexibele schil om ict-gerelateerde projecten af te ronden.”

Bron: Computable december 2013