Digital

Digital

Nieuws

Digitaal inspectieportaal van start

De eerste Nederlandse inspectiediensten staan te springen om aan te sluiten op het portaal Inspectieview Milieu. Dat betekent dat ze allerlei dossiers digitaal met elkaar kunnen delen, waardoor toezicht en handhaving effectiever een stuk effectiever kunnen worden. Het portaal is een belangrijk onderdeel van het Programma Informatie-uitwisseling Milieu (PIM).

Als een milieu-inspecteur een bedrijf bezoekt, kan hij voortaan achterhalen welke activiteiten andere inspectiediensten met dat bedrijf hebben ondernomen. Toezicht kan door die samenwerking beter worden afgestemd.

De uitwisseling van informatie wordt geregeld met de webapplicatie Inspectieview Milieu (IvM), waarop alle inspecterende en handhavende diensten in het milieudomein actief kunnen zijn.
De eerste inspecties die hebben verklaard deel te gaan nemen zijn de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), de Milieudienst Rijnmond (DCMR), de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, de Inspectie SZW (ISZW) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
ILT beheert Inspectieview. Een woordvoerder: “Om het beste rendement uit het delen van informatie te halen, is het van groot belang dat zoveel mogelijk handhavende instanties gaan aansluiten op Inspectieview Milieu.”

Inspectieview biedt, naast gericht raadplegen voordat een inspecteur op pad gaat, ook mogelijkheden voor ‘bulkbevraging’, waarbij grote hoeveelheden gegevens in één keer kunnen worden opgevraagd voor analyse. Inspecties kunnen dan adressen met de grootste risico’s naar boven halen.

Uiteindelijk zullen waarschijnlijk een stuk of zestig organisaties aansluiten op Inspectieview. Technisch simpel is die aansluiting overigens niet, schrijft Binnenlands bestuur: “Standaardisatie en digitalisering van informatie zijn nodig, privacyregels moeten gewaarborgd worden en de betrokken organisaties moeten vaak ook nog hun eigen ICT op orde krijgen.”

Bron: Binnenlands bestuur november 2013