Digital

Digital

Nieuws

Haagse burgers boffen alweer!

De gemeente Den Haag heeft het beste digitale loket. Dat stelt de Benchmark Digitale Dienstverlening 2013 van Ernst en Young vast. Den Haag was in 2012 nog tweede achter Zoetermeer, maar de koplopers hebben in 2013 stuivertje gewisseld.

De benchmark vergeleek zaken als:

  • de mate waarin de burger interactief producten kan afnemen bij de gemeente
  • de effectiviteit van de zoekmachine
  • hoe de gemeente omgaat met vragen via e-mail.

Den Haag kreeg vooral veel punten voor de zoekmachine.

Een woordvoerder van Ernst en Young” “Uit ons onderzoek blijkt onder andere dat de digitale dienstverlening voor ondernemers erg achterblijft. Daarnaast wil minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat in 2017 de dienstverlening van gemeenten aan burgers en ondernemers digitaal voor handen is. Ons onderzoek laat zien dat voor zowel de burgerproducten als de ondernemersproducten er nog een lange weg te gaan is.”

Bron: gemeente.nu november 2013