Digital

Digital

Nieuws

Hattem gaat digitaal werken

De gemeente Hattem beoogt met het project ‘Digitaal werken’ de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en de efficiency binnen de eigen organisatie te vergroten.

Intern projectleider Hans van Dijk en portefeuillehouder burgemeester Jan Willem Wigger vertellen dat aan de digitale krant Veluweland. Hattem wil aanhaken bij de ontwikkelingen in de samenleving en de behoeften van burgers en bedrijven om zaken digitaal zaken af te kunnen handelen.

De burgemeester: “In onze bezuinigingsopgave hebben we al ingezet op de kanteling van de samenleving, waarbij we als gemeente veel meer sámen met inwoners en maatschappelijke partners aan de slag gaan om maatschappelijke doelen te bereiken. De gemeente zal meer in de rol van regisseur komen in plaats van taken zelf uit te voeren. Dat betekent ook dat de gemeente meer een netwerkorganisatie zal gaan worden, waarbij digitaal werken uitgangspunt zal zijn. Om die ontwikkeling tot een succes te maken, zul je je interne bedrijfsvoering én je nieuwe manier van werken daarop ingericht moeten hebben.”

Hattem werkt op digitaal gebied veel samen met buurgemeenten Oldebroek en Heerde. De digitalisering stond een tijdje op een laag pitje vanwege de bezuinigingen, maar is nu onmisbaar onderdeel van de bezuinigingsopgave. Het project kent drie sporen, een virtueel, mentaal en fysiek spoor.

Het virtuele spoor is van start gegaan en richt zich op de aanbesteding en invoering van een systeem dat de organisatie in staat moet stellen zaken digitaal af te handelen. De start van de aanbesteding zal in de eerste helft van 2014 zijn.
Het mentale spoor heeft alles te maken met de andere manier van werken en denken die de medewerkers van de gemeente zich eigen moeten maken.
Het fysieke spoor gaat over de apparaten die nodig zijn om zo effectief mogelijk digitaal te werken.

Bijzonder is dat het project geen keiharde deadlines kent, vertelt Hans van Dijk. Het is van veel groter belang dat alles goed geregeld is voordat digitaal werken wordt ingevoerd: “We kijken naar andere systemen bij buurgemeenten, maar willen wel zelf een eigen proces doorlopen. Uit het beste wat anderen al hebben gedaan ons voordeel doen. Het is een enorm intern proces. In de toekomst willen we ook burgers erbij betrekken door te meten wat het effect is. Wellicht zijn er burgers die willen meedenken hoe deze ontwikkeling ons verder kan brengen.”

Het project ‘Digitaal werken’ wordt begeleid door Janneke Kromkamp van Digital.

Bron: Veluweland.nl november 2013