Digital

Digital

Nieuws

Kamercommissie ICT-projecten heeft er zin in

De tijdelijke Kamercommissie voor het onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid wil negen maanden extra tijd om een extra ‘verdiepingsonderzoek’ te kunnen doen naar die projecten. Bij dat onderzoek moeten ‘ontbrekende documenten’ beschikbaar komen en meer gegevens worden achterhaald via ‘aanvullende interviews’.

De eerste fase van het parlementaire onderzoek naar ICT-projecten is uitgevoerd door een extern bureau. Daarbij zijn zeven grote projecten onder de loep genomen. Het onderzoek is niet openbaar gemaakt, maar geeft de commissie wel aanleiding ‘om deze onderwerpen diepgaander te onderzoeken alvorens hoorzittingen te houden’.

Mogelijk vraagt de commissie de Kamer zelfs om meer bevoegdheden: ‘Hoewel hierover nog geen zekerheid bestaat, hecht de commissie eraan om nu reeds te melden dat er een mogelijkheid is dat na het verdiepingsonderzoek de tijdelijke commissie, om de onderste steen boven te krijgen, bevoegdheden nodig heeft die een parlementaire enquêtecommissie wél en een tijdelijke commissie niet heeft.’

Dat alles wijst erop dat de onderzoekers in deze eerste fase de nodige tegenwerking hebben ondervonden bij het verzamelen van informatie. De voorlichtster van de commissie bagatelliseert dat. “De materie is complex, en de commissie wil bepaalde vragen nog preciezer formuleren om een betere fundering voor het eindrapport te krijgen.”

De commissie wil vooral nader onderzoek op het gebied van aanbestedingsprocedures, contractmanagement, de relatie tussen ICT-leveranciers en overheid en de geldstromen binnen ICT-projecten.

Bron: Binnenlands Bestuur november 2013