Digital

Digital

Nieuws

Ondernemers staan voor gesloten digitaal loket

Ondernemers kunnen maar weinig zaken digitaal regelen met hun gemeente. Maar een op de zes producten voor ondernemers is volledig digitaal te verkrijgen. Burgers zijn beter af: die kunnen ruim de helft van hun producten volledig digitaal verkrijgen.
Alleen omdat ondernemers ook burgers zijn, valt de schade nog mee. worden afgenomen.

Ernst en Young deed een onderzoek. De woordvoerder: “Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Plasterk wil dat in 2017 alle producten voor burgers en bedrijven volledig digitaal af te nemen zijn. Als de ontwikkelingen uit ons jaarlijkse benchmarkonderzoek zich doorzetten, zal in 2017 slechts 85% van de producten voor de burger digitaal te verkrijgen zijn. Gemeenten zullen zich dus nog extra moeten inspannen om de doelstelling te halen. En dat terwijl ze daarnaast meer taken met minder budget moeten uitvoeren.”

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de beveiliging van informatie bij gemeenten matig geregeld is. Voor veel producten is niet eens authenticatie via DigiD of eHerkenning nodig. In een aantal gevallen komt daarmee de privacy van burgers en ondernemers in het gedrang.

Ernst en Young geeft ook adviezen. Een van de mogelijkheden om het gebruik van digitale loketten te bevorderen is het digitaal afnemen van producten goedkoper maken dan via het fysieke loket. Nu is het bij een aantal gemeenten juist andersom. Meestal wordt dat veroorzaakt door de wens de investeringen in het digitaal loket terug te verdienen. Maar dat is een kortzichtige strategie.

Bron: gemeente.nu november 2013