Digital

Digital

Nieuws

“Even de gegevens van Gerard Joling raadplegen”

De Inspectie SZW heeft een rapport samengesteld over informatiebeveiliging bij gemeenten. De conclusie: minder dan een op de twintig gemeenten heeft voor het opvragen van persoonsgegevens via Suwinet voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen. Staatssecretaris Klijnsma is geschokt: “De conclusies van de Inspectie zijn zeer ernstig. Het is onacceptabel dat de informatiebeveiliging rond de gegevensuitwisseling via Suwinet zo slecht op orde is. Ik vind dat gemeenten dit met de hoogste prioriteit moeten aanpakken.”

Want wat blijkt in de praktijk: veel gemeenteambtenaren raadplegen gegevens van (bekende) Nederlanders zonder dat ze daar een ambtelijke reden voor hebben.

De staatssecretaris vindt dat de colleges van B&W aan zet zijn, maar heeft zelf ook de nodige maatregelen genomen. Zo heeft ze het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op de hoogte gesteld van de bevindingen van de inspectie. CBP kan gemeentes die niet voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens een dwangsom opleggen. Daarnaast gaat ze met de VNG (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten) afspraken maken over informatiebeveiliging. De VNG zelf is ook al gestart met een verbetertraject voor gemeenten.

Bron: gemeente.nu november 2013