Digital

Digital

Nieuws

Informatieveiligheid is gemeentelijke taak

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het op orde hebben en houden van hun informatieveiligheid. Dat schrijft de VNG in een ledenbrief aan gemeenten: “Gemeenten hebben er als collectief belang bij dat de gehele gemeentelijke branche informatieveiligheid op orde heeft zoals past bij hun imago. Dit mogen burgers en bedrijven, maar ook de ketenpartners, van gemeenten verwachten.”

De brief gaat vergezeld van een resolutie voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 29 november In die resolutie staat puntsgewijs de eigen verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid van gemeenten beschreven.

Bron: e-overheid oktober 2013