Digital

Digital

Nieuws

Gemeenten onbereikbaar door nieuwe beveiligingsnormen

Het ministerie van Binnenlandse zaken wil het gebruik van DigiD veiliger maken. In het kader daarvan stelt Logius, beheerder van DigiD, aan gemeenten de eis dat ze voor eind 2013 een DigiD-assessment uitvoeren. Als zij niet slagen voor dit assessment, worden ze afgesloten van het gebruik van DigiD voor bijvoorbeeld hun digitale loketten. De test geldt ook voor waterschappen, zorginstellingen en andere publieke gebruikers.

Velen twijfelen of het alle gemeenten lukt om voor de kerst te voldoen aan de strenge eisen van Logius. Ze vrezen dat een aantal overheidssites bij de start van het nieuwe jaar niet meer toegankelijk zullen zijn.

Een deskundige tegen Computable: “Mij valt op dat vooral gemeenten uitstelgedrag vertonen. Van de zeshonderd gebruikers van DigiD zijn er nu pas vier die het assessment positief hebben voltooid.”

KING, het kwaliteitsbureau van de Nederlandse gemeenten, heeft aan de gemeenten gevraagd of zij al bezig zijn met het (voorbereiden van het) assessment. Uit de antwoorden blijkt dat tweederde van de gemeenten al een auditor heeft ingehuurd en de rest ‘ermee bezig is’.

Deze getallen doen de deskundigen “het ergste vrezen voor de bereikbaarheid van gemeentes via DigiD vanaf begin volgend jaar. Bij die gemeenten kan de burger dan weer terug naar het fysieke loket.”

Bron: Computable oktober 2013