Digital

Digital

Nieuws

Provincie doet het samen met gemeenten

De provincie Limburg gaat op het gebied van bedrijfsvoering samenwerken met de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht. De organisaties richten een shared service center (SSC) op waarin ze de ICT, inkoop en het personeelssysteem onderbrengen.

Het Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL) moet in maart 2014 operationeel zijn en wordt in de loop van de tijd doorontwikkeld en uitgebreid. De samenwerkers verwachten een besparing te realiseren van 1,6 miljoen euro in 2015. Een paar jaar later moet de samenwerking al tegen de twintig miljoen hebben opgeleverd.

De uitbreiding van het SSC kan twee kanten op: meer deelnemers en meer diensten.
Alle overige gemeenten in Zuid-Limburg zijn nadrukkelijk in beeld. En diensten als financiën, interne dienstverlening en documentaire informatievoorziening zouden een plaats kunnen krijgen in het SSC.

De voorbereidingen van het SSC-ZL zijn eind 2011 gestart. Een van de uitgangspunten was de bereidheid van de deelnemers tot “uniformering en standaardisering op alle niveaus: bestuur, directie, lijnmanagement, proceseigenaren, medewerkers. Niet alleen in conceptuele zin, maar ook binnen concrete trajecten en processen.”
Die bereidheid tot uniformeren en standaardiseren is er en dat is de basis onder de verwachte besparingen.

Bron: Digitaal bestuur oktober 2013