Digital

Digital

Nieuws

Ook op Texel is papierloos werken beter

De gemeenteraad van Texel zal ook in de komen raadsperiode papierloos en digitaal werken. Dat is de conclusie van een evaluatie van de ervaringen met deze manier van werken het afgelopen jaar.

De raadsleden van Texel krijgen sinds een jaar hun vergaderstukken via internet toegestuurd. Ze hebben geen gemeentelijke printer meer thuis staan, maar werken met een iPad. Na de verkiezingen in maart zullen voor de nieuwe raads- en collegeleden ook iPads worden gekocht. Herkozen raadsleden kunnen verder werken op hun oude apparaat. Niet-herkozen raadsleden kunnen voor €250,- eigenaar worden van de iPad.

De kosten voor de aanschaf van de nieuwe iPads is maximaal € 18.800,=. Voor licenties en onderhoud is € 4.000,- nodig. Een flink bedrag voor een gemeente als Texel, dat wellicht niet wordt terugverdiend door minder print- en papierkosten, maar wel – zo zeggen de huidige gebruikers - door meer efficiëntie.

Texel gaat dus door met papierloos werken.

Bron: Texelse Courant oktober 2013