Digital

Digital

Nieuws

Burgemeester Veendam valt over ICT

Veendam heeft geen voetbalclub meer, dus moet de gemeente zich met heel andere vraagstukken bezighouden. Actueel is nu de vraag: wie beslist er over een ICT-samenwerkingsverband” de raad of de gefuseerde ambtelijke organisatie?

Wat is de situatie? Tien jaar geleden ging het samenwerkingsverband Oost-Groningen Digitaal van start. Dat maakt nu een doorstart onder de naam GRID (Gezamenlijke Regionale ICT Dienst). Deelnemende gemeenten zijn Veendam, Pekela, Oldambt en Bellingwedde.
Wat blijkt? De gemeenteraad van Veendam wil afhaken. Liefst zes van de acht politieke partijen in de gemeenteraad, een meerderheid, stemden tegen de oprichting van de NV GRID. Burgemeester Ab Meijerman van Veendam deelde de raad evenwel mee dat al lang tot oprichting van de NV GRID is besloten en dat de raad daar niets over te zeggen heeft. Een groot deel van de raad, en ook enkele wethouders, delen deze mening niet. Crisis dus.

Christel Knot, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Veendam: “De Kompanjie, de organisatie die het resultaat is van de ambtelijke fusie tussen Veendam en Pekela, bleek namens de gemeente samenwerkingsverbanden aan te gaan. Maar daar gaan wij als raad over. Voor samenwerkingsverbanden moet eerst om toestemming worden gevraagd.”

Een heikel punt blijkt de rechtspositie te zijn van de medewerkers van de NV GRID. Daarnaast vinden veel gemeenteraadsleden het onzin nu al een ICT-samenwerking ‘in beton te gieten’ terwijl allerlei overheidsorganisatie in Oost-Groningen de komende jaren nog wild aan het herindelen en fuseren zijn.

Intussen heeft de gemeente Veendam een verklaring uitgegeven: “Met inachtneming van de standpunten van de gemeenteraad en het college, heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van De Kompanjie, desondanks besloten om door te gaan met de vorming van de NV GRID, en daarmee dus niet tegemoet te komen aan de zienswijze van de gemeenteraad van Veendam. (…) Als burgemeester van Veendam heeft Ab Meijerman een verantwoordelijkheid richting zijn raad en het college. Evident is dat het niet tegemoet komen aan een meerderheidsstandpunt van de gemeenteraad, niet eenvoudig terzijde geschoven kan worden. Aan de andere kant is Ab Meijerman als voorzitter van het DB van de Kompanjie verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gehele ambtelijke organisatie (De Kompanjie) die werkt voor de gemeenten Pekela en Veendam. In deze afweging zag hij zich genoodzaakt het belang van de bedrijfsvoering van de vier deelnemende gemeenten zwaarder te laten wegen dan het meerderheidsstandpunt van de raad van Veendam.”

Op 4 oktober meldde Binnenlands bestuur dat de positie van burgemeester Meijerman aan ‘een zijden draadje’ hangt. Op 6 oktober stapte de burgemeester op.

Het wordt er niet makkelijker op in ambtelijk Nederland.

Bron: Digitaal bestuur oktober 2013