Digital

Digital

Nieuws

'Openbaar tenzij' is rijksoverheidsbeleid

Het kabinet wil dat de overheid opener wordt en zoveel mogelijk informatie actief openbaar maakt. Dat is een van de kernpunten uit de ‘Visie Open Overheid’ die minister Plasterk, samen met het actieplan ‘Open Government Partnership’ (OGP), naar de Tweede Kamer stuurt.
Om deze openheid te realiseren, is volgens de minister vooral actie nodig: de overheid moet het gewoon doen!

De visie beschrijft de ontwikkelingen rond het thema open overheid en de voordelen die een open overheid biedt: een effectievere bijdrage aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, een beter democratisch proces en meedoen met de veranderende samenleving.

Het actieplan OGP beschrijft twintig acties voor de komende twee jaar die ervoor kunnen zorgen dat overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties samenwerken aan de openheid van de overheid.

Downloaden? Klik hier

Bron: e-overheid.nl oktober 2013