Digital

Digital

Nieuws

KB en Nationaal Archief fuseren niet

Plannen voor een fusie tussen Koninlijke Bibliotheek (KB) en Nationaal Archief gaan in de ijskast. De reden, volgens minister Bussemaker (OCW): “Digitale informatie duurzaam archiveren vergt een heel andere aanpak dan papier archiveren. Digitaal archiveren is iets dat in het werkproces ingebed moet zijn.”
Die wijsheid verkondigde de minister op basis van een rapport van PBLQ HEC.

Daarom krijgt het Nationaal Archief de kans zich te ontwikkelen tot kenniscentrum voor digitale archiveerders bij de overheid, “een organisatie met kennis en advies over digitaliseringsvraagstukken en de actuele bedrifjsvoering van de archiefvormers zelf. Deze taak zal de komende jaren in zwaarte en verantwoordelijkheid aanmerkelijk toenemen.”

De nadruk op de rol van het Nationaal Archief komt voort uit een van de voornaamste constateringen uit het onderzoek van PBLQ HEC, namelijk “dat het huidige archiefwettelijke kader weinig dwingende elementen in zich heeft om zorgdragers de ‘mindshift’ te laten maken die noodzakelijk is als overheid om aan de toenemende behoefte aan openbaarheid, transparantie en verantwoording te kunnen blijven voldoen, ook in het digitale tijdperk.”

Overigens valt in het rapport ook de te lezen dat PBLQ HEC de verkeerde minister voor hert vraagstuk van archiveren vindt. Archiveren is namelijk “eigenlijk veel meer een bedrijfsvoeringvraagstuk dan een cultureel erfgoed vraagstuk.” Daarom zou een verantwoordelijkheid moeten zijn van de minister van Wonen en Rijksdienst.

Bron: Binnenlands bestuur september 2013