Digital

Digital

Nieuws

VNG ziet heil in informatiewet

De Nederlandse gemeenten worden verantwoordelijk voor jeugdzorg, langdurige zorg en arbeidsmarktbeleid. Al die beleidsterreinen raken elkaar, op al die beleidsterrein moet je als gemeente veel informatie veilig en toegankelijk opslaan.
Daarom pleit de Vereniging voor Nederlandse gemeenten (VNG) voor ‘één wetgevend kader’ dat de informatiehuishouding integraal regelt. Alleen dan kan de methode ‘Eén gezin, één plan’ (1G1P), dat aan de versnippering in de hulpverlening een einde moet maken, een succes worden.

Momenteel is het aanpakken van meerdere problemen tegelijk, wat een uitgangspunt van de decentralisaties is, met één ‘regisseur’ als eerste aanspreekpunt, niet mogelijk. De VNG constateert dat het is voor die regisseur onduidelijk is welke informatie hij wel en niet mag inzien en wat daar dan mee mag gebeuren. Goede informatieuitwisseling en privacybescherming moeten integraal worden geregeld.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten intussen met het vraagstuk bezig te zijn.

Bron: Binnenlands bestuur september 2013