Digital

Digital

Nieuws

Digitale zorgverlening is nog een zorgenkindje

Nederlandse artsen en patiënten zijn wel digitaal ingesteld, maar gebruiken bestaande toepassingen voor elektronische zorg maar mondjesmaat. Die toepassingen zelf zijn niet bijzonder geavanceerd. Ook is er sprake van versnippering. Dit is te lezen in de Landelijke eHealth-monitor 2013.
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is geschrokken en schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zijn binnenkort een aangescherpt beleid voor e-zorg zal presenteren.

Ze wil meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van e-zorg en het bewustzijn en de deskundigheid voor nieuwe toepassingen onder zorggebruikers en –verleners aanzienlijk vergroten. “Daarnaast dient geïnvesteerd te worden in informatieoverdracht zowel tussen als binnen zorginstellingen, en moeten patiënten inzage kunnen krijgen in bijvoorbeeld hun medicatiedossier.”

De minister onderscheidt vier soorten van e-health:

  1. zelf op internet zoeken en bijhouden van gezondheidsinformatie door patiënten
  2. contact via internet tussen patiënt en arts
  3. dossiervoering door artsen
  4. digitaal delen van patiëntinformatie tussen artsen onderling

Lies van Gennip, directeur van Nictiz, de organisatie die als missie heeft ‘betere zorg door betere informatie’, vat de eerste monitor als volgt samen: “Als het gaat om het gebruik van e-health is Nederland een eind op weg in vergelijking met het buitenland. Zo lopen we echt voorop als het gaat om de automatiseringsgraad van huisartsen. Tegelijkertijd is Nederland nog een lappendeken van kleinschalige experimenten en worden lang niet alle mogelijkheden al op grote schaal gebruikt. e-Zorg biedt niet alleen kansen om problemen in de zorg het hoofd te bieden, maar het stelt ons ook in staat om Nederland innovatief te onderscheiden.”

De monitor e-Health is te vinden op de site van Nictiz

Bron: Computable september 2013