Digital

Digital

Nieuws

Gemeenten betalen minder aan ICT

De gemiddelde ict-kosten per inwoner zijn in 2012 met 6 procent gedaald. In de jaren daarvoor stegen ze steeds flink. Iedere inwoner van Nederland betaalde in 2012 ongeveer 73 euro aan ICT. In 2011 was dat nog 78 euro. Deze prachtige getallen zijn te lezen in de ICT Benchmark Gemeenten 2013 van M&I/Partners.

De belangrijkste reden voor de dalen van de ict-kosten zijn de gemeentelijke bezuinigingen en de daling van de kosten voor werkplek, telefonie en personeel. De terugloop van het gemeentelijk personeel heeft wel tot gevolg dat de ict-kosten per medewerker stijgen. Het gemiddelde in 2012 is 9324 euro.
De enige kosten die wel stijgen, zijn de kosten voor opslag van gegevens. De benchmark verklaart dit uit de trend om steeds mee te werken met virtualisatie en cloud. De kosten voor telefonie lopen vooral terug door lagere tarieven van providers.

Als het gaat om software is interessant dat de kosten voor ondersteuning van de primair processen teruglopen van 50 procent naar 39 procent van de totale softwarekosten. Een oorzaak daarvan is dat gemeenten in toenemende mate gebruik maken van generieke toepassingen zoals zaaksystemen en kernregistraties

De meeste kosten gaan naar processen rond ‘sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening’. De verwachting is dat die ook nog eens sterk zullen stijgen als gevolg van de decentralisaties.

Bron: Computable september 2013