Digital

Digital

Nieuws

Gemeente doet niet aan WOB via de mail

De gemeente Boekel weigert WOB-verzoeken via de e-mail in behandeling te nemen. Daarmee wil Boekel misbruik van de WOB, ook wel ‘oneigenlijke informatievragen’ en eventuele kosten die daaruit voortvloeien, voorkomen. De gemeente neemt WOB-verzoeken die via de post of fax binnenkomen wel in behandeling.

De bestuurders van Boekel zien de digitale weg als een veel te eenvoudige mogelijkheid voor kwaadwillende burgers om geld te verdienen aan de WOB. Zulke burgers stellen moeilijke vragen die een lange afhandeltijd vergen, maar zijn niet geïnteresseerd in een antwoord, alleen maar in een vergoeding. De gemeente moet immers, als zij niet snel genoeg reageert, een dwangsom betalen aan de vragensteller.

Misbruik van de WOB staat ook landelijk op de agenda. Minister Plasterk wil aan de koppeling tussen WOB en dwangsom een einde maken.

Bron: Gemeente.nu september 2013