Digital

Digital

Nieuws

KING publiceert handreiking servicenormen gemeenten

Veel gemeenten willen werken met servicenormen, maar ze willen niet allemaal zelf die normen hoeven verzinnen. Daarom heeft KING heeft een handreiking servicenormen gemaakt.
Servicenormen zijn beloften van de overheid aan de burger over de dienstverlening. Gemeenten leggen deze normen meestal vast in een kwaliteitshandvest.

Voordat gemeenten servicenormen invoeren, moeten ze vaststellen waarom ze met servicenormen willen werken. KING helpt gemeenten daarbij helpen via de handreiking die te vinden is op de site van KING.

Bron: e-overheid.nl, september 2013