Digital

Digital

Nieuws

Gezocht: protestante gemeente die digitaal wil archiveren

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zoekt een kerkgemeente wil meedoen aan een proefproject digitaal archiveren. De Dienstenorganisatie van de PKN zal de kerkrentmeester en scriba van deze gemeente begeleiden bij het in gebruik nemen van systemen voor digitaal archiefbeheer en -opslag. Als de proefperiode is afgelopen, zal de PKN de ervaringen van deze gemeente delen met andere gemeenten. Het doel is uiteindelijk een digitale archiefvoorziening voor alle gemeenten die zijn aangesloten bij de PKN te realiseren.

In de proef doet de PKN ervaring op met het digitaliseren van bestaande papieren documenten. Ook is er aandacht voor het bewaren van documenten en bestanden die digitaal worden aangemaakt.

De PKN wil hiermee gemeenten niet alleen zeer praktisch ondersteunen, maar ook tegemoet komen aan de angst die leeft onder archivarissen, namelijk dat in het kerkelijk geheugen gaten ontstaan in de fase van de overstap van papier naar digitaal.

Bron: Reformatorisch dagblad 6 september 2013