Digital

Digital

Nieuws

Wiki voor de basisgemeente

Een aantal Nederlandse gemeenten heeft met samen KING de contouren van ‘de Basisgemeente’ in beeld gebracht. Nu moet de basisgemeente in samenwerking met alle andere gemeenten verder vorm krijgen. Hiervoor heeft KING een wiki gemaakt.
De wiki is bedoeld voor mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij gemeentelijke informatievoorziening. Denk hierbij aan medewerkers DIM en DIV, adviseurs I&A, informatiearchitecten, adviesbureaus en leveranciers.
De wiki ondersteunt een zogenaamd ‘co-creatietraject’ voor het gedetailleerd vormgeven van de architectuur. Momenteel zijn op de wiki de planning van het co-creatietraject en actuele informatie over de Architectuur Basisgemeente en GEMMA 2.0 te vinden.

Het doel van de Basisgemeente is: “Gemeenten duurzaam ontzorgen op ICT-gebied”.
De gedachte aan de Basisgemeente komt voort uit de verwondering over het feit dat gemeenten allemaal hetzelfde doen met een geheel verschillende informatievoorziening. Samenwerken en standaardiseren zouden kunnen leiden tot besparingen in tijd en geld.

De architectuur van de basisgemeente is, schrijft KING, een work in progress.

Kijk zelf maar op de wiki

Bron: kinggemeenten.nl september 2013