Digital

Digital

Nieuws

Gemeenten omarmen cloud

De gemeenten Urk en Werkendam hebben in de zomervakantie hun ICT extern belegd. Op de bureaus van de gemeente-ambtenaren staan laptops of ‘thin clients’. Verder niets, behalve een incidentele foto van hond of geliefde.

Het realiseren en beheren van een eigentijdse en volwaardige ICT-omgeving is voor veel gemeenten te ingewikkeld en te duur. Sommige gemeenten zoeken daarom naar samenwerking, andere zien een verhuizing naar ‘de cloud’ van de huisleverancier als ideale oplossing. Urk en Werkendam geven een voorbeeld van het laatste.

Werkendam heeft zijn ICT aan huisleverancier Centric overgedragen. Algemeen directeur Erwin Koenen tegen Binnenlands bestuur: “We zijn in één keer overgegaan. We wilden niet versnipperd migreren, maar alle applicaties inclusief de onderlinge afhankelijkheden in één keer migreren. Wij hebben geen servers meer in huis waar applicaties of databases op draaien, alles is de deur uit.”

Er zijn wat minimale aanloopproblemen, maar Werkendam is zonder meer tevreden. Het grote voordeel is dat de gemeente niet meer te maken heeft met tientallen leveranciers, maar slechts met eentje.

Werkendam zocht eerder samenwerking met andere gemeenten, maar dat leverde niets op. De applicaties waren te verschillend of er volgde sowieso geen reactie uit de samenwerkingsverbanden. De wens van Werkendam, ‘alles in de cloud’, bleek te vergaand voor de meeste gemeenten. Koenen noemt het onontkoombaar: “Ik voorspel dat over tien jaar heel veel gemeenten al hun ICT in de cloud hebben staan.”
Niet zozeer vanwege de prijs, maar vanwege de kwaliteit: “We zijn misschien iets meer kwijt dan in het verleden, maar hebben dan wel een stabiele, betrouwbare en toekomstvaste omgeving. Vergeleken met de landelijke benchmark zitten wij laag in de kosten.”

Urk droeg haar kernapplicaties over aan PinkRoccade Local Government, ook al een huisleverancier. De rest van de ICT-systemen volgt. Gemeentesecretaris Rien Bogerd: “We willen gewoon voorloper zijn op het gebied van ICT en daarmee goede dienstverlening aan de burger kunnen bieden. We zitten ook al in de Midoffice Community van PinkRoccade. Het is meer onze doe- en innovatiecultuur.”

Vreemd genoeg kwam niet de meeste weerstand uit de organisatie (‘banen op de tocht’), maar uit de overheid:“We moesten vooral tegenover Binnenlandse Zaken verantwoording afleggen over hoe we met privacy en protocollen omgaan. BZ wil weten of er anderen gebruik kunnen maken van de gegevens die wij in de cloud willen zetten.”

Bron: Binnenlands bestuur 3 september 2013